Algemeen

Gebruik van de website van Hera Grafverzorging is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Hera Grafverzorging.

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door de Hera Grafverzorging met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hera Grafverzorging verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door Hera Grafverzorging worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Intellectueel eigendom

Al het op deze site afgebeeld materiaal, waaronder begrepen: tekst, afbeeldingen, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij Hera Grafverzorging en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om enige inhoud van deze site te kopieëren, door te zenden, distribueren, of te verspreiden of tegen welke vergoeding dan ook beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hera Grafverzorging.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze website wordt door Hera Grafverzorging uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het probleemloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hera Grafverzorging houdt de informatie op de website nauwkeurig bij maar biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

Nederlands Recht

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Hera Grafverzorging stelt het bijzonder op prijs wanneer u vragen of klachten kenbaar maakt.

Contact

Claudia Breed

icon email  info@hera-grafverzorging.nl

icon telefoon  06 55 05 10 94

icon home Adres:

Vogezenstraat 17
1827 BX Alkmaar

Naar het contactformulier

Blog

Lees ook mijn blog met wetenswaardigheden over grafmonumenten, symboliek en overige interessante achtergrondinformatie.

lees meer